Politikernas landsbygdsvisioner väcker förhoppningar

Sommaren 2016 tog jag fram en serie reportage åt HD om ett pågående arbete i Ängelholms kommun med att ta fram en vision för hur sex tätorter på landsbygden ska utvecklas. Under våren 2017 följde vi upp politikernas arbete i en serie reportage.

Hon rör om i debatten om landsbygden (hd.se)

Förskola i Össjö kan bli steg i rätt riktning (hd.se)

Bygdeföreningen i Hjärnarp vill se långsiktiga lösningar (hd.se)

Byskolans rektor hoppas på utökad förskoleverksamhet (hd.se)