Politiker tar fram vision för landsbygden

Politikerna i Ängelholms tar fram en vision för hur några mindre orter på landsbygden ska bli mer attraktiva att bo och verka i. I en serie reportage berättar människorna som bor på orterna hur de tycker att deras by ska utvecklas. Sist ut i reportageserien var den lilla byn Össjö.

Liten by värnar om sin identitet (hd.se)