Misstänkt sexhandel med flyktingbarn leder inte till åtal

Mikamottagningen vid Malmö stad har sett en kraftig ökning av ärenden som gäller människohandel för sexuella ändamål. Minderåriga är en utsatt grupp, och där är ensamkommande flyktingbarn överrepresenterade.

Ökning av misstänkt sexhandel med flyktingbarn (svt.se)

En ny nationell kartläggning visar att det sedan 2012 har uppmärksammats 210 fall av misstänkt människohandel med barn under 18 år. Mikamottagningen i Malmö har jobbat med en fjärdedel av ärendena där en särskilt utsatt grupp är ensamkommande flyktingbarn. Men inga polisanmälningar har gått vidare till åtal.

Misstänkt sexhandel med barn går inte vidare till åtal (svt.se)