Kretslopp hotat av brist på betesdjur

De betande mularna blir bara färre – särskilt i Ängelholm. Sedan 2002 har 1 000 nötkreatur försvunnit från kommunen och jordbrukare oroar sig nu för utvecklingen. Anne-Marie Lindén, miljöpartistisk politiker, lantbrukare och biolog berättar i ett reportage för Helsingborgs Dagblad om sin syn på djurhållningens betydelse för kretsloppet.

Färre betesdjur hot mot kretslopp (hd.se)