Kretslopp hotat av brist på betesdjur

De betande mularna blir bara färre – särskilt i Ängelholm. Sedan 2002 har 1 000 nötkreatur försvunnit från kommunen och jordbrukare oroar sig nu för utvecklingen. Anne-Marie Lindén, miljöpartistisk politiker, lantbrukare och biolog berättar i ett reportage för Helsingborgs Dagblad om sin syn på djurhållningens betydelse för kretsloppet. Kretslopp hotat av brist på betesdjur

Misstänkt sexhandel med flyktingbarn leder inte till åtal

Mikamottagningen vid Malmö stad har sett en kraftig ökning av ärenden som gäller människohandel för sexuella ändamål. Minderåriga är en utsatt grupp, och där är ensamkommande flyktingbarn överrepresenterade. ”Mörkertalet kan vara stort” En ny nationell kartläggning visar att det sedan 2012 har uppmärksammats 210 fall av misstänkt människohandel med barn under 18 år. Mikamottagningen i […]