Forskning i klassrummet ska ge bättre undervisning

Flera kommuner satsar på skolutveckling för att leva upp till skollagens krav om att skolan ska vila på vetenskaplig grund. Reportaget i P4 Kristianstad handlar om större kommuners arbete med att utveckla undervisningen med hjälp av skolforskning.

Det är inte alla kommuner som har samma möjligheter att arbeta aktivt med skolutveckling och det väcker frågor om likvärdighet. Det uppföljande reportaget handlar om utmaningarna för små kommuner.

Djurhälsan viktig i ett klimatsmart lantbruk

Djur som mår bra är en viktig del i ett klimatsmart och lönsamt lantbruk. Det menar rådgivarna bakom Klimatkollen, som berättar om sitt arbete i det här reportaget i P4 Kristianstad.

”Djur som mår bra de växer bättre, de mjölkar bättre. Du får helt enkelt mer vara du kan sälja och mindre klimatpåverkan per enhet om du har bättre produktivitet.”
Jannike Andersson, rådgivare för Greppa näringen