Vanligt plastämne kan vara hormonstörande

En vanlig mjukgörare i plast, som kallas DiNP, har ersatt en annan eftersom det tidigare ämnet visade sig ha just hormonstörande effekter hos pojkar. Men nu verkar det som om även den här ersättaren har liknande negativa effekter och att den påverkar små pojkars könsutveckling.

Ny studie ger viktig kunskap