Tidskrifter inför anonym granskning

Nyhet för Vetenskapsradion om att allt fler tidskrifter inför ett anonymt granskningsförfarande av vetenskapliga artiklar.

När både författare och expertgranskare av vetenskapliga artiklar är anonyma kan processen bli mer rättvis och mångfalden öka, resonerar flera ansedda tidskrifter.

Hoppas på rättvisare process