Rensade sandmarker kan öka översvämningsrisken

På flera håll i Skåne rensas växter som hindrar biologisk mångfald bort för att återskapa gamla sanddyneområden. Samtidigt visar ny forskning att när växterna inte längre binder sanden, så ökar risken för fler översvämningar.

Restaurerade sandmarker kan öka erosionsrisken

Sand Lifes strandrensning oroar