Narvalens märkliga flyktbeteende

Forskare har sett hur narvalar beter sig på ett motsägelsefullt sätt när de stöter på ett oväntat hot. Hjärtrytmen går ner samtidigt som de simmar för livet. Det som verkar utlösa den ovanliga reaktionen är den ökande trafiken i deras livsmiljöer.

”Kan i värsta fall förlora medvetandet och dö”