Hopp om nya organ från 3d-skrivare

Många hoppas att vi i framtiden ska kunna skriva ut framtidens organ med hjälp av 3d-skrivare. Men det krävs tvärvetenskapliga samarbeten för att nå dit.

Självskrivet i framtidens sjukvård

Kanske kan en mindre bioskrivare skynda på utvecklingen av nya organ. Det hoppas forskare vid Chalmers.

Ger bättre cellöverlevnad