Strategi ska stärka Sverige i rymden

Rymdverksamheten blir allt viktigare för vårt moderna samhälle, något som ökar behovet av en nationell strategi. Frågan är vad svensk rymdverksamhet är och kan vara.

För Sverige – i rymden

Med hjälp av Copernicus, EU:s och ESA:s stora program för rymdövervakning av jorden, kan tidig information om exempelvis skogsbränder ges. Inslag i Vetenskapsradion om hur satelliterna kan hjälpa till:

Övervakning från rymden kan varna för katastrofer