Så vill forskaren rädda unga innan de börjar dricka

Alkohol är ett självklart inslag vid festande bland många unga. Ändå lär sig de flesta att dricka med måtta när de blir vuxna. Men det finns grupper som riskerar att fastna i alkoholberoende. Nu föreslår forskare åtgärder för att fånga upp personer med genetisk risk.

Vill införa screening för ungdomar med riskgener