Politikernas landsbygdsvisioner väcker förhoppningar

Sommaren 2016 berättade HD om ett pågående arbete i Ängelholms kommun med att ta fram en vision för hur sex tätorter på landsbygden ska utvecklas. I en serie reportage besökte tidningen de olika orterna för att höra hur tankarna gick bland de boende. Under våren 2017 var det dags att följa upp politikernas arbete i en serie reportage.

Hon rör om i debatten om landsbygden

Förskola i Össjö kan bli steg i rätt riktning

Bygdeföreningen i Hjärnarp vill se långsiktiga lösningar

Byskolans rektor hoppas på utökad förskoleverksamhet