Litet gårdsslakteri vann upphandling

Nyhetsreportage för Skånska Dagbladet om ett litet gårdsslakteri i Illstorp, som levererar färskt kött till bygdens skolor och äldreboenden i sydöstra Skåne. Men det var långt ifrån en självklarhet att verksamheten skulle kunna leverera kött till kommunala verksamheter.

Litet slakteri med snurr på affärerna