Kvinnor vittnar om sexuella trakasserier

En nordamerikansk enkät tar upp problemet med sexuella trakasserier i akademiska miljöer i USA, och en doktorandenkät vid Stockholms universitet visar samtidigt att flera doktorander har känt sig utsatta för sexuella trakasserier.

Kvinnor vittnar om trakasserier i fält