Klimatåtgärder i FN-rapport

Nyhetsinslag åt Sveriges Radios vetenskapsredaktion om delrapport tre i IPCC:s senaste rapport.

En av huvudförfattarna, miljöekonomen Thomas Sterner, berättar om några av huvudalternativen som kan komma med i rapporten, till exempel tekniken med koldioxidinlagring, CCS.

Inte säkert att det går att enas om en slutversion