Gård gör energi av gödsel

Reportage i Skånska Dagbladet om bröderna Strid på Maglasäte gård, som tror att deras nya biogasanläggning kan göra deras lantbruk mer konkurrenskraftigt. Bröderna driver konventionell köttproduktion, men det hindrar inte dem från att tänka i nya banor. Deras nya biogasanläggning förser gården med el, värme och biogödsel.

Maglasäte gård gör energi av gödsel