Filmklipp dyrkade upp låsta självbilder

En israelisk forskargrupp av psykologer och fredsforskare har lyckats dyrka upp låsta uppfattningar om motståndarsidan i Israel-Palestina-konflikten.

Absurda filmklipp om den egna förträffligheten till tonerna av ”It’s a wonderful world” fick flera av deltgarna att byta ståndpunkt i konflikten. Radioinslag åt Sveriges Radios Vetenskapsradio.

Utmanar fördomar med ironi