Så vill forskaren rädda unga innan de börjar dricka

Alkohol är ett självklart inslag vid festande bland många unga. Ändå lär sig de flesta att dricka med måtta när de blir vuxna. Men det finns grupper som riskerar att fastna i alkoholberoende. Nu föreslår forskare åtgärder för att fånga upp personer med genetisk risk. Vill införa screening för ungdomar med riskgener

Sjusovare eller morgonpigg – generna avgör

Har du alltid undrat varför du behöver många timmars sömn, medan andra klarar sig på några få timmar? Forskare har nu upptäckt att generna verkar styra över vårt sömnbehov. Sömnbehovet skiljer sig mellan olika individer

Narvalens märkliga flyktbeteende

Forskare har sett hur narvalar beter sig på ett motsägelsefullt sätt när de stöter på ett oväntat hot. Hjärtrytmen går ner samtidigt som de simmar för livet. Det som verkar utlösa den ovanliga reaktionen är den ökande trafiken i deras livsmiljöer. ”Kan i värsta fall förlora medvetandet och dö”