Svårt att få hjälp för dataspelsberoende

Världshälsoorganisationen har sjukdomsklassat överdrivet dataspelande, men det är svårt för personer med det här problemet att få hjälp. Diagnosen gaming disorder väcker samtidigt frågor inom spelarvärlden. Lyssna på ett längre reportage här. I P4 Kristianstads serie på temat berättar även en person med tidigare dataspelsmissbruk om egna erfarenheter.

Forskning i klassrummet ska ge bättre undervisning

Flera kommuner satsar på skolutveckling för att leva upp till skollagens krav om att skolan ska vila på vetenskaplig grund. Reportaget i P4 Kristianstad handlar om större kommuners arbete med att utveckla undervisningen med hjälp av skolforskning. Det är inte alla kommuner som har samma möjligheter att arbeta aktivt med skolutveckling och det väcker frågor […]