Generationsskifte i lantbruksföretag

Många lantbruksverksamheter har problem med att få till ett generationsskifte, men en familj som ser ut att lyckas familjen Risberg i Hörby. I ett reportage för Skånska Dagbladet berättar syskonen Risberg om hur de resonerade när de bestämde sig för att börja engagera sig i föräldrarnas lantbruk. Skifte i lantbruksföretag

Tufft ekonomiskt för ekogården

De ekologiska mjölkbönderna Alvar och Carina Sonesson från Gunnaröds gård i Stockamöllan berättar om utmaningarna med att driva ett ekologiskt jordbruk. Trots att det är som ekologiska bönder de har gjort sina bästa resultat är det fortfarande svårt att få ihop ekonomin. Tufft ekonomiskt för ekogården