Forskning i klassrummet ska ge bättre undervisning

Flera kommuner satsar på skolutveckling för att leva upp till skollagens krav om att skolan ska vila på vetenskaplig grund. Reportaget i P4 Kristianstad handlar om större kommuners arbete med att utveckla undervisningen med hjälp av skolforskning. Det är inte alla kommuner som har samma möjligheter att arbeta aktivt med skolutveckling och det väcker frågor […]